Podróże -  Torowisko -  Wodniactwo -  Echa Kultury -  Impresje Jurajskie -  Reminiscencje kajakowe -  Studio Małych Form Graficznych
Urlopowy wypad Zofii i Jerzego Granowskich do Żnina - 06.08.2010r.